Про управління

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства юстиції

                                      України

                                      23.06.2011  N 1707/5

                                      ( z0759-11 )

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      23 червня 2011 р.

                                      за N 760/19498

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районні, районні у містах,

міські (міст обласного значення), міськрайонні,

міжрайонні управління юстиції

 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції України

        N 1734/5 ( z1987-12 ) від 26.11.2012

        N 1843/5 ( z2101-12 ) від 14.12.2012

        N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013

        N 1457/5 ( z1227-13 ) від 19.07.2013 }

 

 

     1. Районні,  районні  у  містах,   міські   (міст   обласного значення),  міськрайонні,  міжрайонні  управління  юстиції (далі - управління  юстиції)  є  територіальними   органами   Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

     Управління юстиції     підпорядковуються     Мін'юсту та безпосередньо  Головним  управлінням  юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах Києві  та Севастополі (далі - головні управління юстиції).

     У  складі  управлінь юстиції діють реєстраційні служби, які є структурними   підрозділами   управлінь   юстиції   в   Автономній Республіці Крим,  в областях,  містах  Києві  та  Севастополі,  що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України (далі -  Укрдержреєстр)  та  підпорядковані  реєстраційним

службам    головних    управлінь    юстиції    та    безпосередньо Укрдержреєстру.  { Пункт  1  доповнено  абзацом  згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     2. Управління    юстиції   у   своїй   діяльності   керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України  та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Міністерства юстиції України та іншими актами законодавства  України,  а  також наказами головних управлінь юстиції.

 

     3. Основними завданнями управління юстиції є:

     реалізація  державної правової політики, а також забезпечення реалізації  державної  політики  у  сфері  організації примусового виконання  рішень судів та інших органів (посадових осіб); { Абзац другий  пункту  3  в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

     експертне забезпечення правосуддя;

     забезпечення роботи нотаріату;

     здійснення в     межах    повноважень    міжнародно-правового співробітництва.

{  Пункт  3  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1843/5 ( z2101-12 ) від 14.12.2012 }

 

     4. Управління  юстиції  відповідно  до  покладених  на  нього завдань:

 

     4.1 узагальнює  практику застосування законодавства з питань, що належать  до  його  повноважень,  готує  пропозиції  щодо  його вдосконалення та подає їх на розгляд головних управлінь юстиції;

 

     4.2 бере участь у розвитку системи правової інформації;

 

     4.3 підтримує   тексти  актів  законодавства  у  контрольному стані,  веде їх облік та здійснює зберігання;  доводить інформацію про збірники актів законодавства,  що видаються Мін'юстом,  та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів  до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,

підприємств, установ, організацій та громадян;

 

     4.4 координує діяльність територіальних  органів  міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з   питань  систематизації  законодавства,  перевіряє  стан  такої діяльності,  надає  рекомендації  щодо  її  поліпшення  і  вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

 

     4.5 координує  діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів  виконавчої  влади,  органів  виконавчої влади    Автономної    Республіки    Крим,    місцевих   державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій

та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової  освіти  населення,  перевіряє  стан  їх  діяльності   із зазначених   питань,   надає   їм  необхідну  методичну  допомогу, консультує їх з  питань  підготовки  навчально-тематичних  планів,

програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів,    конференцій,    олімпіад,    конкурсів    та   інших навчально-методичних заходів;

 

     4.6 здійснює  методичне  керівництво   правовою   роботою   в територіальних  органах  міністерств,  інших  центральних  органів виконавчої влади,  органах виконавчої влади Автономної  Республіки Крим,  місцевих  державних  адміністраціях,  а  також на державних підприємствах,   в   установах,    організаціях    та    державних господарських об'єднаннях;

 

     4.7 перевіряє  в  територіальних  органах міністерств,  інших центральних органів виконавчої  влади,  органах  виконавчої  влади Автономної Республіки Крим,  місцевих державних адміністраціях,  а також на державних підприємствах,  в  установах,  організаціях  та державних  господарських  об'єднаннях стан правової роботи,  надає

рекомендації щодо її поліпшення,  вносить пропозиції про  усунення виявлених  порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

 

     4.8 здійснює через  засоби  масової  інформації  інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

 

     4.9  організовує  та забезпечує роботу громадських приймалень із  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги,  надає їм методичну допомогу;

{  Підпункт  4.9  пункту  4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1734/5 ( z1987-12 ) від 26.11.2012 }

 

     4.10 забезпечує доступ до публічної інформації;

 

     4.11 сприяє   розвитку   надання  юридичних  послуг  з  метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

 

     4.12 сприяє  організації  навчання  державних  виконавців  та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації;

 

     4.13 здійснює державну реєстрацію  нормативно-правових  актів районних,   районних  у  містах  Києві  та  Севастополі  державних адміністрацій,   їх   управлінь,   відділів,   інших   структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;

 

     4.14 перевіряє   в  районних,  районних  у  містах  Києві  та Севастополі державних адміністраціях,  їх  управліннях,  відділах, інших  структурних  підрозділах  стан додержання законодавства про державну реєстрацію  нормативно-правових  актів,  вимагає  у  разі потреби  подання  нормативно-правових актів на державну реєстрацію

або їх  скасування,  вносить  пропозиції  про  усунення  виявлених порушень  і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

 

     4.15 скасовує     рішення     про     державну     реєстрацію нормативно-правових актів;

 

     {  Підпункт  4.16  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.17  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.18  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.19  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.20  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.21  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.22  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.23  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     4.16 організовує  роботу  щодо прийому від виконавчих органів сільських,  селищних та міських (крім міст обласного значення) рад звітів за встановленими формами;

 

     {  Підпункт  4.25  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.26  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.27  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.28  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.29  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.30  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     4.17 відповідно    до    законодавства   забезпечує   ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

{  Підпункт  пункту  4  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.32  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.33  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.34  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.35  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     {  Підпункт  4.36  пункту  4  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     4.18 здійснює  контроль  за  діяльністю  атестованих  судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і  здійснюють  свою  діяльність  на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

 

     4.19 сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території району (міста);

 

     4.20 сприяє  організації  надання  приватними  та  державними нотаріусами правової допомоги населенню району  (міста)  з  питань учинення нотаріальних дій;

 

     4.21 організує  та  контролює виконання міжнародних договорів України  з  питань  правової  допомоги  в   цивільних,   сімейних,

кримінальних   справах,   а  також  конвенцій  і  угод  з  питань, пов'язаних з діяльністю установ юстиції;

 

     4.22 здійснює інші повноваження на  основі  та  на  виконання Конституції  (  254к/96-ВР ) та законів України,  актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

 

     5. Управління юстиції з метою організації своєї діяльності:

 

     5.1 організовує  роботу  з  підготовки,   перепідготовки   та підвищення кваліфікації працівників апарату управління юстиції;

 

     5.2 сприяє здійсненню добору кадрів управління юстиції;

 

     5.3 за   дорученням   головного  управління  юстиції  укладає договори,    вивчає,    аналізує     та     узагальнює     потреби матеріально-технічного забезпечення управління юстиції, забезпечує збереження матеріальних цінностей;

 

     5.4 розглядає звернення громадян з  питань,  що  належать  до його   компетенції,  виявляє  та  усуває  причини,  що  породжують обґрунтовані скарги громадян;

 

     5.5 забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці  в  управлінні юстиції,  підвідомчих органах та установах юстиції;

 

     5.6 забезпечує в межах своєї  компетенції  виконання  завдань мобілізаційної готовності;

 

     5.7 здійснює  контроль  в  управлінні  юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів  законодавства  з питань  боротьби  з  корупцією  і  злочинністю  та  забезпечує  їх неухильне виконання;

 

     5.8 забезпечує в межах повноважень  проведення  заходів  щодо запобігання   корупції  та  здійснення  аналізу  стану  дотримання антикорупційного законодавства.

 

     6. Управління юстиції має право:

 

     6.1 залучати  вчених   і   фахівців,   спеціалістів   органів виконавчої    влади,   підприємств,   установ,   організацій   (за погодженням   з   їх   керівниками),   представників    інститутів громадянського  суспільства  до виконання окремих робіт,  участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції;

 

     6.2 одержувати   в   установленому   законодавством   порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

 

     6.3 скликати  та  проводити  наради з питань,  що належать до його компетенції;

 

     6.4 у разі неналежного виконання керівником юридичної  служби територіального  органу  міністерства,  іншого центрального органу виконавчої влади,  органу виконавчої влади  Автономної  Республіки Крим,  місцевої державної адміністрації, державного господарського об'єднання,  підприємства,  установи,  організації  покладених  на

нього   завдань   порушувати   питання  про  притягнення  його  до відповідальності згідно із законодавством;

 

     6.5 залучати в установленому  порядку  для  перевірок  роботи атестованих  судових  експертів,  які  не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють  судово-експертну  діяльність на  підставі  свідоцтва  Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів,  кваліфікованих  судових  експертів

науково-дослідних   установ   судових  експертиз,  підпорядкованих Мін'юсту;

 

     6.6 уносити   до   Мін'юсту   пропозиції   щодо   призначення дисциплінарного  провадження відносно судових експертів,  які не є працівниками державних спеціалізованих  установ,  здійснюють  свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

 

     7. Управління юстиції взаємодіє  з  територіальними  органами міністерств   та   інших  центральних  органів  виконавчої  влади, органами виконавчої влади Автономної  Республіки  Крим,  місцевими державними адміністраціями,  органами місцевого самоврядування,  а також підприємствами,  установами,  організаціями  на  відповідній

території з питань, віднесених до його компетенції.

 

     8. Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

 

     9.  Начальники  управлінь  юстиції призначаються на посади та звільняються  з  посад  Міністром юстиції України за погодженням з головами  відповідних місцевих державних адміністрацій за поданням начальника  відповідного  головного  управління  юстиції.  { Абзац перший  пункту  9  в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1457/5 ( z1227-13 ) від 19.07.2013 }

     Начальник управління юстиції може мати заступників, кількість яких визначає відповідне головне управління юстиції.

     Заступники  начальників  управлінь  юстиції  призначаються на посади  та  звільняються  з  посад  Міністром  юстиції  України за погодженням    з    головами    відповідних   місцевих   державних адміністрацій   за   поданням  начальника  відповідного  головного управління  юстиції.  {  Абзац  третій  пункту 9 в редакції Наказу

Міністерства юстиції N 1457/5 ( z1227-13 ) від 19.07.2013 }

     Керівники   структурних  підрозділів  управлінь  юстиції,  що забезпечують  реалізацію  повноважень ДВС, призначаються на посади та  звільняються  з  посад  Головою  ДВС за погодженням з головами відповідних   місцевих   державних   адміністрацій   за   поданням керівників  структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що

забезпечують  реалізацію повноважень ДВС. { Абзац четвертий пункту 9  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства юстиції N   1330/5   (  z1162-13  )  від  03.07.2013;  в  редакції  Наказу Міністерства юстиції N 1457/5 ( z1227-13 ) від 19.07.2013 }

 

     10. Начальник управління юстиції:

 

     10.1 очолює  управління  юстиції,  здійснює  керівництво його діяльністю  і  підвідомчими  органами   та   установами   юстиції, представляє  управління  юстиції  у  відносинах з іншими органами, підприємствами,  установами,  організаціями  та  несе  персональну відповідальність   за   організацію   та   результати   діяльності

управління юстиції перед Міністром  юстиції  України  та  головним управлінням юстиції;

 

     10.2   організовує  роботу  управління  юстиції,  структурних підрозділів,   що   забезпечують   реалізацію   повноважень   ДВС, підвідомчих  органів  і  установ  юстиції  на  виконання  завдань, покладених на Мін'юст, його територіальні органи, ДВС;

{  Підпункт  10.2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     10.3 забезпечує  виконання  управлінням  юстиції  Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,  актів та  доручень  Президента України,    актів    Кабінету    Міністрів    України,    доручень Прем'єрміністра України,  наказів Мін'юсту та головного управління

юстиції,   доручень   Міністра   юстиції   України,   голови  ДВС, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації; {  Підпункт 10.3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства  юстиції  N  1330/5  (  z1162-13  )  від  03.07.2013, N 1457/5 ( z1227-13 ) від 19.07.2013 }

 

     10.4 звітує перед головним управлінням юстиції щодо виконання покладених на управління юстиції завдань та планів роботи;

 

     10.5 вносить    начальнику   головного   управління   юстиції пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад  своїх заступників,  а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

     10.6 призначає на посади  та  звільняє  з  посад  працівників управління юстиції, крім державних службовців;

 

     10.7 вносить   начальнику  головного  управління  юстиції  на затвердження  структуру  та  штатний  розпис  управління  юстиції, погоджені  в  частині  структурних  підрозділів,  що  забезпечують реалізацію  повноважень  ДВС  та  Укрдержреєстру,  з   відповідним

керівником структурного підрозділу головного управління юстиції та головами відповідно ДВС і Укрдержреєстру;

 

     10.8 вносить  керівнику  структурного   підрозділу   головних управлінь  юстиції,  що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру,  пропозиції щодо кошторису видатків  на  утримання структурних   підрозділів   управлінь   юстиції,  що  забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

 

     10.9 затверджує  положення  про   структурні   підрозділи   і посадові інструкції працівників апарату управління юстиції;

 

     10.10   затверджує   за  пропозицією  відповідного  керівника структурного   підрозділу   головного   управління   юстиції,   що забезпечує   реалізацію   повноважень   ДВС   та   Укрдержреєстру, погодженою  з  головою  ДВС,  положення  про структурні підрозділи

управління юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{  Підпункт 10.10 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     10.11 вносить   начальнику   головного   управління   юстиції пропозиції   щодо  заохочення  та  притягнення  до  дисциплінарної відповідальності державних службовців  та  працівників  управління юстиції;

 

     10.12  вносить Голові ДВС пропозиції, погоджені з начальником відповідного  головного  управління  юстиції,  щодо  заохочення та притягнення    до   дисциплінарної   відповідальності   керівників структурних   підрозділів   управлінь   юстиції,  що  забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{  Підпункт 10.12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     10.13 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

 

     10.14 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

     11.  Керівник  структурного підрозділу районного, районного у містах,   міського   (міст  обласного  значення),  міськрайонного, міжрайонного  управління   юстиції,   що   забезпечує   реалізацію повноважень Укрдержреєстру:

 

     11.1 очолює  реєстраційну  службу,  здійснює  керівництво  її діяльністю   і   підвідомчими   органами  реєстрації,  представляє структурний підрозділ,  що   забезпечує   реалізацію   повноважень Укрдержреєстру,  у  відносинах з іншими органами,  підприємствами, установами,  організаціями та несе персональну відповідальність за

організацію  та результати діяльності структурного підрозділу,  що забезпечує реалізацію повноважень  Укрдержреєстру,  перед  Головою Укрдержреєстру   та  начальником  реєстраційної  служби  головного управління юстиції;

 

     11.2 організовує    роботу    структурного   підрозділу,   що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

 

     11.3 вносить  на  розгляд  Голови Укрдержреєстру,  начальника реєстраційної служби головного управління юстиції пропозиції  щодо формування  та  реалізації  державної  політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану,  державної  реєстрації  речових прав  на  нерухоме  майно,  державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців,  реєстрації  (легалізації)  об'єднань громадян, громадських   спілок,   інших   громадських   формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації;

 

     11.4 забезпечує   виконання   структурним   підрозділом,   що забезпечує реалізацію  повноважень   Укрдержреєстру,   Конституції ( 254к/96-ВР  )  та законів України,  актів та доручень Президента України,    актів    Кабінету    Міністрів    України,    доручень

Прем'єр-міністра України,  наказів  Мін'юсту  України  та доручень Міністра юстиції України і Голови Укрдержреєстру;

 

     11.5 звітує   перед   Головою   Укрдержреєстру,   начальником реєстраційної служби головного управління юстиції  щодо  виконання покладених на реєстраційну службу завдань та планів роботи;

 

     11.6 вносить  пропозиції   керівнику   реєстраційної   служби головного   управління  юстиції  щодо  призначення  на  посади  та звільнення  з  посад  державних  реєстраторів  юридичних  осіб  та фізичних осіб - підприємців та державних реєстраторів речових прав

на нерухоме майно,  а також  працівників  структурних  підрозділів управлінь   юстиції,   що   забезпечують   реалізацію  повноважень Укрдержреєстру;

 

     11.7 вносить  Голові Укрдержреєстру на затвердження структуру реєстраційної служби;

 

     11.8 затверджує   посадові   інструкції  працівників  апарату реєстраційної служби;

 

     11.9 забезпечує    здійснення    заходів    щодо   підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів  цивільного стану  щодо  контролю  за  їх  діяльністю стосовно додержання ними законодавства під час державної реєстрації актів цивільного стану, перевірки роботи та надання методичної і практичної допомоги;

 

     11.10 забезпечує    організаційне    керівництво    відділами державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  щодо надання ними платних послуг;

 

     11.11 забезпечує   складання   та   подання  в  установленому законодавством  порядку  звітів  про  державну  реєстрацію   актів цивільного стану;

 

     11.12 забезпечує   розгляд   матеріалів    щодо    анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану; а  також  надання  інформації   про  анульоване   свідоцтво   для оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру;

 

11.14 забезпечує   узагальнення   практики   роботи   органів державної  реєстрації  актів  цивільного  стану та належне ведення цієї роботи  у  відділах  державної  реєстрації  актів  цивільного стану;

 

     11.15 забезпечує    здійснення    перевірки    достовірності, належного  оформлення  і  засвідчення  документів,  які  видаються відділами  державної  реєстрації  актів  цивільного   стану,   для подальшого використання їх за кордоном;

 

     11.16 забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів про  правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах,  згода на  обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою України,  в  частині  витребування документів про реєстрацію актів цивільного  стану  та  виконання  прохань  про  надання   правової

допомоги  з  питань компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану;

 

     11.17 забезпечує  ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до законодавства;

 

     11.18 забезпечує   здійснення   відповідно  до  законодавства державного контролю за виконанням виконавчими органами  сільських, селищних,  міських  (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

 

     11.19 здійснює  контроль  за  організацією роботи структурних підрозділів районних,  районних у містах,  міських (міст обласного значення),   міськрайонних,   міжрайонних  управлінь  юстиції,  що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

 

     11.20 забезпечує  підготовку звітів щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

 

     11.21 організовує    роботу,   пов'язану   із   забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав  на  нерухоме

майно;

 

     11.22 здійснює заходи щодо підвищення ефективності  роботи  у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

 

     11.23 забезпечує надання  нотаріусам  методичної  допомоги  у сфері  державної  реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

 

     11.24 здійснює  державну  реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

 

     11.25 надає   інформацію   про   зареєстровані  права  та  їх обтяження відповідно до закону;

 

     11.26 забезпечує  взяття  на  облік  безхазяйного  нерухомого майна відповідно до закону;

 

     11.27 забезпечує  прийом  та видачу документів,  пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на  нерухоме  майно, взяттям   на   облік   безхазяйного   нерухомого  майна,  наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

 

     11.28 реалізує  заходи  з підвищення кваліфікації працівників органів державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно, проводить відповідні наради, семінари;

 

     11.29 здійснює державний нагляд за дотриманням  законодавства у  сфері  державної  реєстрації  юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення;

 

     11.30 здійснює:

     інформаційне забезпечення  діяльності  державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

     організацію роботи,  пов'язаної із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  - підприємців;

     заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері  державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

     ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону;

     державну реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних   осіб   - підприємців відповідно до закону;

     надання інформації з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону;

 

     11.31 у   встановленому   порядку    забезпечує    здійснення реєстрації  громадських об'єднань,  вносить до Реєстру громадських об'єднань  відомості  про  відокремлені   підрозділи   громадських об'єднань, прийняття   повідомлення   про  утворення  громадського об'єднання,  легалізацію місцевих та первинних професійних  спілок

та   їх  об'єднань,  реєстрацію  структурних  утворень  політичних партій, державну реєстрацію місцевих асоціацій  органів  місцевого самоврядування   за   місцезнаходженням  асоціацій  з  урахуванням адміністративно-територіальних   одиниць,   на   які   поширюється діяльність органів   місцевого  самоврядування,  що  об'єднуються,

регіональних (місцевих) творчих спілок,  територіальних  осередків всеукраїнських  творчих спілок,  місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань,  місцевих асоціацій  кредитних  спілок,  статутів територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  (крім  міст  Києва  та Севастополя); взяття до відома повідомлення організацій  місцевих, обласних,     регіональних,    республіканських,    всеукраїнських професійних спілок;  реєстрацію (погодження або взяття до  відома) змін  до  статутних  документів  громадських формувань,  взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів  громадських

формувань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських об'єднань, зміни у складі керівних органів громадських  об'єднань, зміну  особи  (осіб),  уповноваженої(их)  представляти  громадське об'єднання,  зміну місцезнаходжень громадських  об'єднань;  видачу виписок  з  Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб  -  підприємців;  ведення  відповідних  реєстрів,   виконання функції реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, а також готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих)   громадських   формувань   та  їх  статутів,  яка подається до структурного  підрозділу,  що  забезпечує  реалізацію повноважень   Укрдержреєстру,  відповідного  головного  управління юстиції;

 

     11.32 здійснює    контроль    за   додержанням   структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції  (  254к/96-ВР  )  та законів України,  звертається до компетентного  суду  із  заявою  про   анулювання   реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду;

 

     11.33 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

 

     11.34 здійснює     інші     повноваження     відповідно    до законодавства.

{   Положення   доповнено   новим  пунктом  11  згідно  з  Наказом

Міністерства юстиції N 1330/5 ( z1162-13 ) від 03.07.2013 }

 

     12. Управління  юстиції  утримується  за  рахунок  Державного бюджету України.

     Структуру, штатний   розпис  та  кошторис  управлінь  юстиції затверджують відповідні начальники головних  управлінь  юстиції  у межах, визначених Мін'юстом.

 

     13. Управління  юстиції  є  юридичною особою,  має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на загальних зборах трудового

колективу Комсомольського районного

управління юстиції у м. Херсоні

від 04 вересня 20013 року, протокол №3

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

для працівників Комсомольського районного управління юстиції у м. Херсоні та його структурних підрозділів – відділу державної виконавчої служби, реєстраційної служби, відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації актів цивільного стану

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну службу" право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Комсомольського районного управління юстциії та його структурних підрозділів (далі - Правила) відповідно до Кодексу законів про працю України визначають трудовий розпорядок у Комсомольському районному управлінні юстциії у м. Херсоні та його структурних підрозділах.

3. Метою цих Правил є визначення основних обов'язків керівника та працівників Комсомольського районного управління  юстиції  у м. Херсоні та його стуктурних підрозділів (далі   -   працівників  управління),   зміцнення  трудової  дисципліни, ефективна організація праці, повне та раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.

4. У Комсомольському районному управлінні юстциії у м. Херсоні та його структурних підрозділах – відділу державної виконавчої служби та реєстраційної служби  (далі – управління) трудова дисципліна ґрунтується на свідомому й сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

5. Діяльність працівників управління ґрунтується на принципах:

•служіння народу України;

•демократизму і законності;

•гуманізму і соціальної справедливості;

•пріоритету прав людини і громадянина;

•професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

•персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;

•дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;

•дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

6. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил вирішує начальник Головного управління юстиції в межах наданих йому повноважень.

 

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

7. Працівники управління реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору в установленому законом порядку.

8. Призначення на посади та звільнення з посад працівників управління провадиться відповідно до Конституції України, Закону України  "Про державну службу", діючого трудового законодавства України .

9. Працівники управління приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законодавством України передбачено інше.

Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України "Про державну службу".

10. Прийом на роботу працівників Управління, які є державними службовцями та  працівниками відділу державної виконавчої служби, оформляється наказом начальника Головного управління юстиції у Херсонській області, який оголошується працівнику під підпис. Прийом на роботу усіх інших працівників оформлюється наказом начальника Управління.

11. Під час укладення трудового договору може бути встановлений випробувальний термін з метою  перевірки  відповідності  працівника роботі,  яка  йому  доручається.   Умова  про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

Під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.

12. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов'язана:

• роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;

• ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;

• визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

• проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

13. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.

14. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язана в день   звільнення   видати   працівникові   трудову   книжку   та   повністю   провести   з   ним розрахунок.

В установлений термін працівник, який звільняється повинен здати матеріальні цінності та підписати обхідний лист, який надається до відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Херсонській області та реалізації державної правової політики у сфері боротьби з корупцією.

Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства України та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

15. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

16. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:

1)  порушення умов реалізації права на державну службу;

2)  недотримання  пов'язаних  із  проходженням  державної  служби  вимог,  передбачених статтею 16 Закону України "Про державну службу";

3)  досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;

4)  виявлення  або  виникнення обставин, що  перешкоджають  перебуванню державного службовця на державній службі;

5)  відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону України "Про державну службу";

6) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону України "Про державну службу".

Зміна керівника або складу Головного управління юстиції не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

16. Припинення   трудового   договору  для усіх працівників, які є державними службовцями та працівниками відділу державної виконавчої служби, оформлюється   наказом   начальника   Головного управління юстиції у Херсонській області. Прийом на роботу усіх інших працівників оформлюється наказом начальника Управління.

 

 

III. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

17.        Працівники  управління  мають право:

1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

2)   брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

3)  на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4)  вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, якості виконуваної роботи, досвіду та стажу роботи;

6)   на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

7)   на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

8)   вирішення трудових спорів у судовому порядку;

9) захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та в судовому порядку.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

18.       Працівники  управління  зобов'язані:

1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

3) сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

4) виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

5)  шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури  спілкування,  не  допускати  дій  і  вчинків,  які  можуть  зашкодити  інтересам державної служби;

6) забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання доручених матеріальних та фінансових ресурсів;

7) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

8) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

9) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству,   державний   службовець   зобов'язаний   невідкладно   в   письмовій   формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

10)   виконувати   вимоги   з   охорони   праці,   техніки   безпеки,   виробничої   санітарії, протипожежної безпеки;

11) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування) управління.

Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

18. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається положеннями про структурні підрозділи  управління, посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

 

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

19. Власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов'язаний:

1)    під час укладання трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки,

поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

2) належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

3)  затвердити   чітко   визначений   обсяг  службових  повноважень   за  посадою   кожного працівника;

4)  забезпечити здорові та безпечні умови праці;

 5)  контролювати  виконання  працівниками  вимог  законодавства,  правил  внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

6)  неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони

праці;

7)      виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, до 1 та 16

 числа кожного місяця; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним,

святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

8)    постійно    вдосконалювати    організацію    роботи    управління, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

9)   створювати  умови  для  ефективного  використання робочого  часу,  підтримувати  та

розвивати ініціативу та активність працівників;

10)   інші обов'язки, передбачені актами законодавства України.

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

20. Нормальна тривалість робочого часу працівників  управління  не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею, а для працівників відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Комсомольського районного управління юстиції у м. Херсоні – неділя та понеділок.

21. Робочий час для  працівників  управління:

Комсомольське районне управління юстиції у м. Херсоні:

Початок роботи                                                                08:00 год.

Закінчення роботи                                                            17:00 год.

Перерва для відпочинку                                                   з 12:00 год. до 12:48 год.

П’ятниця (скорочений робочий день)                            08:00 год. до 16:00 год.

 

Відділ державної виконавчої служби:

Початок роботи                                                                 08:30 год.

Закінчення роботи                                                            17:30 год.

Перерва для відпочинку                                                    з 12:00 год. до 12:48 год.

П’ятниця (скорочений робочий день)                             08:30 год. до 16:30 год.

 

Реєстраційна служба:

Початок роботи                                                                 08:30 год.

Закінчення роботи                                                            17:30 год.

Перерва для відпочинку                                                   з 12:00 год. до 12:48 год.

П’ятниця (скорочений робочий день)                            08:30 год. до 16:30 год

 

відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби:

Початок роботи                                                                08:30 год.

Закінчення роботи                                                            17:30 год.

Перерва для відпочинку                                                   з 12:30 год. до 12:48 год.

П’ятниця (скорочений робочий день)                            08.30 год. до 16:30 год.

 

відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби:

Початок роботи                                                                08:00 год

Закінчення роботи                                                            17:00 год.

Перерва для відпочинку                                                   з 12:00 год. до 12:48 год.

Субота (скорочений робочий день)                                08:00 год. до 16:00 год

 

22.  Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дніпровадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством України, записьмовим наказом керівника.

Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства України.

23. Працівникам управління надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи та посади і заробітної плати.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

Працівникам - державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. В разі наявності стажу державної служби понад 10 років державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством України.

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.

24. Надання відпусток працівникам  управління оформляється наказом начальника Головного управління юстиції у Херсонській області.

25.     Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

26.  За рішенням начальника управління за умов, визначених кодексом законів про працю України державні службовці можуть бути відкликані з відпустки, за їх згодою. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році

27.  Працівникам, які навчаються у навчальних закладах,  вищих навчальних закладах,навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

 

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

28. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

• оголошення подяки;

• преміювання;

• нагородження цінним подарунком;

• нагородження почесною грамотою.

Крім того, за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

29. Заохочення   оголошуються   наказом   начальника   Головного   управління   юстиції, доводяться до відома працівника або всього колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

30. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

•догана;

•звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну службу», до державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує  управління, крім дисциплдінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

-  затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначені на вищу посаду;

-  попередження про неповну службову відповідність.

31. Дисциплінарні    стягнення   оформляються   наказом   начальника  Головного управління юстиції у Херсонській області,  який оголошується працівникові під підпис.

32. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями абоконтролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними цих Правил,Загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

33. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

34. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але непізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника відроботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

35. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

36.  Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано   новому   дисциплінарному   стягненню,   то   він   вважається   таким,   що   не   мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

* * *

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до працівників управління під підпис та розміщуються в його приміщеннях на видному місці.


 

Організаційна  структура управління: 

 

Комсомольське районне управління юстиції у м. Херсоні

Начальник управління: Саприкіна Віта Володимирівна
Телефон: (0552) 45-63-19

E-mail: 
koms_ryu@meta.ua
Адреса: 73000, Україна, Херсонська обл., м.Херсон, вул. Рози Люксембург, 7.

 


Відділ державної виконавчої служби Комсомольського районного управління юстиції у м. Херсоні

начальник відділу:

Кілюшик Ольга Анатоліївна

Телефон/факс: (0552) 45-63-25

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Адреса: 730
00, Україна, Херсонська обл., м.Херсон, вул. Р. Люксембург, 7


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Реєстраційна служба Комсомольського районного управління юстиції у м. Херсоні

№п/п

ПІБ

Посада

телефон та адреса

1

Литвинчук Тетяна Олексіївна

Начальник реєстраційної служби

Тел. (0552)41-45-17, м.Херсон вул. Червнопрапорна, 30

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Комсомольського районного управління юстиції у м. Херсоні

2

Матвєєв Анатолій Андрійович

Начальник відділу

Тел. (0552) 41-45-21 м. Херсон, вул. червонопрпорна, 30 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

3

Шевченко Тетяна Анатоліївна

Головний спеціаліст

4

Вершиніна Світлана Сергіївна

Головний спеціаліст

Тел. (0552) 41-45-21, м. Херсон, вул. Червонопрпорна, 30

5

Головний спеціаліст


Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Комсомольського районного управління юстиції у     м. Херсоні
начальник відділу - Єрьоменко Вікторія Анатоліївна


Телефон/факс: (0552) 35-51-18, факс 35-51-14
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Адреса: 730
00, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Перекопська, 166

 

Стану роботи з розгляду звернень громадян

у І півріччі 2014  року

За звітний період до Комсомольського районного управління юстиції у               м. Херсоні надійшло 2 звернення, на які своєчасно та якісно надано  роз’яснення. А у І півріччі минулого року надійшло 1 звернення.

З метою доступності  та зручності реалізації громадянами права на звернення Комсомольським районним управлінням юстиції  у м. Херсоні  організовано систематичне оприлюднення у засобах масової інформації графіків особистого прийому громадян Міністром юстиції України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, посадовими особами структурних підрозділів  Міністерства та участі керівництва у прямій «гарячій» лінії Міністерства юстиції України.

При Комсомольському районному управлінні юстиції у м. Херсоні діє «громадська приймальня» з надання безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення. Значна увага приділяється особистому прийому громадян, в тому числі, у позаробочий час. Створено виїзний консультативний пункт в с. Комишани, працює телефонна «гаряча лінія». Крім того, Комсомольське районне управління юстиції у м. Херсоні бере участь у роботі «громадської приймальні», створеної при ТОВ «Аванті».

За І півріччя 2014 року до громадської приймальні з надання безкоштовної правової допомоги громадян, створеній при Комсомольському районному управління юстиції, звернулося 245 громадян (за І півріччя 2013 р. – 56).

Переважна більшість питань з яких звертаються по допомогу до районного управління юстиції у м. Херсоні жителі Комсомольського району м. Херсона стосуються питань: цивільного, спадкового, житлового, сімейного, трудового законодавства.

В управлінні особлива увага приділяється питанню розгляду звернень та забезпеченню проведенню першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки. 

Графіки прийому та консультування громадян постійно оприлюднюються у засобах масової інформації та розміщуються у доступних для громадян місцях. 

На всі звернення громадян надаються вичерпні та ґрунтовні розяснення згідно чинного законодавства.

Протягом звітного періоду управлінням юстиції з питань роботи зі зверненнями громадян проведено: 3 семінарських заняття, 4 стажування,                       5 внутрішніх навчань, 4 перевірки у відділах ДВС та ДРАЦС РС  та розроблено 2 методичні рекомендації.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян постійно висвітлюється в засобах масової інформації.

Комсомольським районним управлінням юстиції у м. Херсоні постійно вживаються заходи щодо своєчасного, неупередженого, компетентного розгляду звернень громадян та вирішення  порушених питань.

За результатами  аналізу та узагальнення звернень громадян управлінням юстиції проводиться правороз'яснювальна робота.  Так, управлінням юстиції надано близько 65 роз'яснень норм чинного законодавства з найбільш актуальних питань через засоби ЗМІ.